Zájmena přivlastňovací - Napiš slovo

  • Toto je orientační strojový překlad. Upravit překlad

Uložit slovíčko

Vyberte speciální znak

  • '
Ke každému osobnímu zájmenu napište odpovídající přivlastňovací zájmeno.
1. you
2. she
3. they
4. I
5. it
6. we
7. he

Popište prosím, co vás na této stránce zlobí